Redragon Adria

Uslovi produžene garancije

Ovlašćeni servis će u najkraćem mogućem roku, ali ne dužem od 30 dana, besplatno otkloniti kvar/nedostatak na proizvodu pre svega popravkom, ili, ukoliko to nije moguće ili nije isplativo, zamenom za isti ili proizvod sličnih karakteristika.

Zamenjeni delovi ili proizvod postaju vlasništvo davaoca garancije.

U slučaju zamene proizvoda ne važi nova garancija, već se ostatak garantnog roka prenosi na novi proizvod. Garantni rok ugrađenih rezervnih delova završava istekom garantnog roka za celokupan proizvod.

Kod produžene garancije nakon isteka perioda od 24 meseci, servis će prvo pokušati da uredjaj popravi. Ukoliko popravka nije moguća, uredjaj će biti zamenjen za isti ili sličan iz iste klase. Ukoliko nije moguća popravka ili zamena (za isti ili odgovarajući zamenski uredjaj), kupcu će uredjaj biti finansijski razdužen.

Ova garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na potrošača u skladu sa članom 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 62/2014)*

Ovlašćeni servis Redragon proizvoda za Srbiju je kompanija Iris Mega d.o.o
Višnjička 130, 11000 Beograd, Srbija
reklamacije@irismega.rs
063 377 009
Radno vreme Pon-Čet. 08-16h Petak 08-15h